Bachduongtech chuyên phân phối về các sản phẩm voip như:

Tai nghe Voip ,Điện Thoại IP ,Tai Nghe Call Center, Tổng đài IP,Tổng Đài Call Center   ,Tổng đài 1900,  Phần mềm quản lý khách hàng CRM , Tổng đài Call Center

cho các trung tâm chăm sóc khách hàng và doanh nghiệp .Cung cấp các linh kiện voip như :

Gateway chuyển đổi ra máy lẻ analog FXS , Gateway kết nối đường vào bưu điện FXO,Card kết nối đường vào bưu điện FXO, Gateway E1 – ISDN, Card E1 – ISDN