Card chuyển đổi tín hiệu analog gateway GXW4232  đầu ra 32 máy lẻ

Bộ chuyển đổi gateway 32 cổng FXS GXW4232 (32 máy lẻ thường)

– 1 cổng 10/100 Mbps auto-sensing Ethernet RJ45(1 LAN, 1 WAN)

– Hổ trợ nhiều SIP accounts của các hãng: Panasonic, Siemens, Cisco, Grandstream, RT…

– Hổ trợ triệt tiếng vọng (EC)

– Hổ trợ điện thoại Analog và Analog Trunk.

– Hỗ trợ Fax

– Phát hiện kích hoạt bằng thoại.

– Cân chỉnh nhiễu

Cảm ơn các bạn đã tham khảo sản phẩm này của chúng tôi .Chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm dành riêng cho tổng dài voip khác bạn nhé :

Triển khai tổng đài call center

Tai nghevoip

ĐiệnthoạiIp phone

Phầnmềmchămsóckháchhàng CRM

Card chuyểnđổifxo
Gateway FXO

Gateway FXS